That’s what the world is, after all: an endless battle of contrasting memories.
— Haruki Murakami
 Giappone
  • Wereldhandel stijgt ondanks corona naar recordniveau

    De wereldhandel is in januari naar een recordniveau gestegen. De nog altijd door corona geplaagde westerse wereld droeg daar weinig aan bij. Vooral China en andere Aziatische landen als Japan, Zuid-Korea en Taiwan zorgden voor meer export en import, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn maandelijkse Wereldhandelsmonitor.